Menu

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave

Gemerské osvetové stredisko

je kultúrno-osvetovou inštitúciou Košického samosprávneho kraja (KSK). Svoju činnosť vyvíja v súlade so zákonom č. 189/2015 o kultúrno-osvetovej činnosti a na základe  zriaďovacej listiny KSK.  Riadi sa strategickými a koncepčnými dokumentami schválenými Zastupiteľstvom KSK - Stratégiou rozvoja kultúry v KSK a Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v KSK, plánmi práce schválenými Odborom kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK. 

Riadi činnosť

Domu tradičnej kultúry Gemera, Kina Apollo a Hvezdárne v Rožňave. Na základe uznesení Zastupisteľstva KSK spravuje ich hnuteľný a nehnuteľný majetok.
 

GOS

Dom tradičnej kultúry Gemera

Kino Apollo

Hvezdáreň

Novinky

 • od 23. október 2017 do 20. november 2017
  / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Súťaž o vstupenky na galaprogram podujatia ROK NA GEMERI
 • od 24. október 2017 do 16. november 2017
  / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Vernisáž a výstava najlepších ocenených výtvarných prác z celoslovenského kola súťaže
 • 10. november 2017 / Kino Apollo
  celovečerné pásmo špičkových filmov o zimných športoch a dobrodružstvách
 • od 20. november 2017 do 25. november 2017
  / Dom tradičnej kultúry Gemera
  23. ročník zimného festivalu zvykov a obyčají Gemera
 • 21. november 2017 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Gemerské osvetové stredisko v Rožňave v rámci Zimného festivalu zvykov a obyčají Gemera ROK NA GEMERI pripravuje opäť zaujímavý workshop, v súčasnosti veľmi atraktívnej a vyhľadávanej textilnej techniky – výroby modrotlače, ktorý sa uskutoční dňa 21...
 • 24. november 2017 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Piesne z Horehronia s Tatianou Salajovou a hudbou Miroslava Kapca z Banskej Bystrice