Menu

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave

Gemerské osvetové stredisko

je kultúrno-osvetovou inštitúciou Košického samosprávneho kraja (KSK). Svoju činnosť vyvíja v súlade so zákonom č. 189/2015 o kultúrno-osvetovej činnosti a na základe  zriaďovacej listiny KSK.  Riadi sa strategickými a koncepčnými dokumentami schválenými Zastupiteľstvom KSK - Stratégiou rozvoja kultúry v KSK a Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v KSK, plánmi práce schválenými Odborom kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK. 

Riadi činnosť

Domu tradičnej kultúry Gemera, Kina Apollo a Hvezdárne v Rožňave. Na základe uznesení Zastupisteľstva KSK spravuje ich hnuteľný a nehnuteľný majetok.
 

GOS

Dom tradičnej kultúry Gemera

Kino Apollo

Hvezdáreň

Novinky

 • / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Prázdninová ponuka Domu tradičnej kultúry Gemera 26. február - 2. marec 2018
 • Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný pracovník na úseku astronómie
 • 24. január 2018 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Regionálne kolá celoštátnych súťaží Cineama, AMFO a Výtvarné spektrum
 • od 26. január 2018 do 16. február 2018
  / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Výstava ocenených fotografií zo 44. ročníka celoštátnej fotosúťaže, Miesto: Dom tradičnej kultúry Gemera, Rožňava, Betliarska 8 , Termín: 26. 1. - 16. 2. 2018
 • 12. február 2018 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Gemerské osvetové stredisko v Rožňave aj v tomto roku pokračuje v organizovaní vzdelávacích aktivít pre verejnosť. V mesiaci február Vám ponúkame kurz paličkovanej čipky pre začiatočníkov.
 • 12. február 2018 / Dom tradičnej kultúry Gemera
 • 12. február 2018 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Ručne vyrobené bábiky, hračky či šperky v sebe majú vždy kus srdca a radosti z tvorby. Ponúkame vám možnosť stráviť voľný čas v príjemnom tvorivom prostredí.
 • 28. február 2018 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Vás pozýva v stredu 28. februára 2018 do Domu tradičnej kultúry Gemera v Rožňave na ďalšie stretnutie s ľudovými zvykmi a zaujímavými remeslami, ktoré sa v...