Menu

Festivaly

TERMÍNY FESTIVALOV 2019

organizované Gemerským osvetovým strediskom 
 

Gemerský folklórny festival Rejdová 

22.- 24.8.2019
Miesto: Rejdová - obec, amfiteáter
info: Mária Ferenczová, ferenczova@gos.sk
 

Medzinárodný festival paličkovanej čipky

20.- 22.9.2019
Miesto: Rožňava, Dom tradičnej kultúry Gemera
info: Valéria Munková, munkova@gos.sk
 

Rok na Gemeri - zimný festival zvykov a obyčají

18.- 23.11.2019
Miesto: Rožňava, Dom tradičnej kultúry Gemera, Obchodno-kultúrne centrum
Info: Mária Hlaváčová, hlavacova@gos.sk