Menu

Cineama 2023

piatok, 28 apríl, 2023 - 16:00
Regionálne kolo filmárskej súťaže * je možné prihlasovať animované aj hrané filmy, dokumenty, experimenty, videoklipy či publicistické žánre.

Gemerské osvetové stredisko (GOS), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, vyzýva na zapojenie do regionálneho kola 31. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby Cineama 2023. Cieľom súťaže je vyhľadávať a podporovať talentovaných tvorcov, rozvíjať ich kreativitu a poskytnúť im možnosť prezentácie a konfrontácie.
Zapojiť sa môže každý autor filmového diela z rožňavského okresu v zmysle propozícií uverejnených na stránke vyhlasovateľa, ktorým je Národné osvetové centrum (NOC). Vítané sú animované aj hrané filmy, dokumenty, experimenty, videoklipy či publicistické žánre v maximálnom limite do 20 minút bez tematického obmedzenia. Hodnotené budú umelecké, technické a obsahové kritériá v kategóriach podľa veku do 16 rokov, do 21 a nad 21 rokov.
„Vďaka tejto súťaži, ktorú organizujeme už 27 rokov, vytvárame priestor na vyhľadávanie talentovaných tvorcov a pre rozvoj ich nadania v oblasti amatérskej filmovej tvorby. Môžem povedať, že sa nám to doposiaľ darí, o čom svedčia každoročné ocenenia mladých Rožňavčanov na celoslovenskej úrovni súťaže. Chcem preto povzbudiť najmä mladých ľudí, ktorí si vo vlastnej réžii, či s pomocou pedagógov vytvárajú krátke filmy, aby neváhali a dali o sebe vedieť,” uviedla riaditeľka GOS Helena Novotná.

Účastníci sa môžu do súťaže registovať v termíne do 14. 4. 2023 elektronicky na webovej stránke NOC

Odporúčame predtým preštudovať podmienky súťaže
Info: A. Kleinová