Menu

Výsledky AMFO/Výtvarné spektrum 2016

nedeľa, 22 máj, 2016 - 16:15
Každoročne organizované súťaže tvorivosti neprofesionálnych autorov v oblastiach umeleckej fotografie a výtvarnej tvorby vyhlásené na jar tohto roka boli uzavreté slávnostnou vernisážou výstavy úspešných prác pre verejnosť a zároveň vyhodnotením snaženia autorov, ktoré sa uskutočnilo 18. mája 2016 v Dome tradičnej kultúry Gemera. Slávnostnú atmosféru umocnila hrou na akordeón Vlasta Bujnovská, zároveň súťažiaca vo výtvarnej tvorbe.

Zostaveniu výstavy a vyhodnoteniu predchádzal rozborový seminár fotografi prihlásených do regionálneho kola celoštátnej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2016, ktorý sa uskutočnil 6. mája 2016 pre zapojených autorov s cieľom inšpirovať a podporiť ich odborný rast na technickej aj umeleckej úrovni. Študentom Strednej odbornej školy technickej v Rožňave súťažiacim v II. vekovej kategórii (16 - 21 rokov) sa venoval lektor Igor Šimko z Košíc. Prezentáciou vlastnej tvorby ich inšpiroval a zaujal a praktickými radami prispel k obohateniu vedomostí študijného odboru grafik digitálnych médií, v rámci ktorého sa venujú aj fotografovaniu. Do pozície lektora a porotcu ho kvalifikujú jeho dlhoročné skúsenosti a úspechy, medzi ktoré určite patrí takmer 50 autorských výstav, zaradenie do publikácie "Dejiny slovenskej fotografie" a mnohé ocenenia za tvorivý prístup k fotografovaniu architektúry, zátiší, krajiny s vlastným originálnym rukopisom. Neskôr spolu s rešpektovaným Rožňavčanom Štefanom Fábiánom odovzdávali svoje cenné rady, názory a pohľady na umeleckú fotografiu aj ostatným súťažiacim v kategórii nad 21 rokov, ktorí prejavili záujem svojou účasťou. Do súťaže AMFO sa zapojilo 24 autorov spolu s 83 farebnými a čiernobielymi fotografiami, z nich bola takmer polovica ocenená postupom do krajskej súťaže. Všetky tieto fotografiu sú vystavené. Porotou mimoriadne bola ohodnotená Bianka Štefanková (II. skupina) so sériou farebných fotografií Rozprávka, za ktorú získala Hlavnú cenu súťaže. Ďalšou ocenenou autorkou v II. skupine je Dominika Hajdúková s 1. cenou za fotografiu V pohybe. Erich Vanyo, Sebastian Bastyúr a Marek Žemlička získali od poroty čestné uznanie. Spomedzi autorov nad 21 rokov súťažiacich v skupine III. bola 1. cenou za farebnú fotografiu ocenená Bibiana Bystrenová a za kolekciu čiernobielych fotografií získal 1. cenu Miloš Pjatko. Čestné uznanie si vyslúžili Andrea Gibasová a Peter Henriczy.

V súťaži Výtvarné spektrum, určenej pre neprofesionálnych tvorcov s výtvarným nadaním, súťažilo 6 autorov s 23 prácami, päť najlepších postupuje do krajského kola. Postupujúci autori sú Albert Šmihula, Rudolf Pažítka a Milan Kostur. Výtvarné diela Milana Kostura Leto na Strakovej a Rybník v Jasove už boli krajskou porotou ohodnotené 1. cenou v kategórii D (insitné umenie).
Súťaže sú celoštátne s trojkolovou postupnosťou bez tematického vymedzenia s členením podľa veku a formy spracovania súťažných prác. Vybraté a ocenené práce autorov z Rožňavy a okolia postupujú do krajských kôl oboch súťaží. V prípade, že uspejú v konkurencii prác z celého Košického kraja, majú možnosť zabodovať aj na celoštátnej úrovni. Tak, ako sa to každý rok našim regionálnym autorom darí. 
 
Tunajšia výstava potrvá do 31. mája 2016. Navštíviť ju môžete v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00. Vstupné: 0,50 €
 
Info: A. Kleinová, kleinova@gos.sk, 0905 919 431